Til forsiden
 

PROJEKTSTATUS

Hent projektets tidsplan her/Get the timetable here

Følg projektet herunder/Follow the project below:  


30. september 2016: Der er udarbejdet slutrapport for projektet/The final report is finished.
Rapporten kan i anonymiseret form ses her/ The final report in anonymous form is available here.


17. juni 2016: Indvielse af Sølsted Mose, se invitation her.
250 deltagere/250 participants.
Se omtalen her/This is what the press wrote

 Se billeder fra dagen her.

 

 
 


29. maj 2016: LIFE-tema guidet tur i Sølsted Mose/guided tour in Sølsted Mose
35 deltagere/35 participants


 Turens guide var Martin Iversen og Inger Sønnichsen

 

 30. april 2016: LIFE-tema guidet formiddagstur i Sølsted Mose/guided tour in Sølsted Mose

20 deltagere/20 participants

Turens guide var naturvejleder Allan Gudio Nielsen fra Fugleværnsfonden (billedet)/Guide was ranger Allan Gudio Nielsen (photo)

 

 

 


15. - 17. september 2015: EU LIFE Annual Nordic Platform-møde i Ålborg og i Lille Vildmose.
Se oplæg fra Fugleværnsfondens biolog Søren Ring her.
Der blev også i denne forbindelse og til senere brug lavet to roll-ups: Raised bogs in Denmark og Restoring Sølsted Mose


14. juni 2015: LIFE-tema guidet tur og De Vilde Blomsters Dag i Sølsted Mose/guided tour in Sølsted Mose
14 deltagere/14 participants

 En ny opdateret udgave af Sølsted Mose og dets botanik blev vist frem. 
 Turens guider var Mette Due og Klaus Fries
 /Guide was Mette Due og Klaus Fries
 Se billeder fra turen og af mosens flora og fauna her.

 


19. maj 2015: LIFE-tema guidet tur i Sølsted Mose/guided tour in Sølsted Mose
25 deltagere/25 participants

 En ny opdateret udgave af Sølsted Mose blev vist frem. 
 Turens guide var Martin Iversen fra Fugleværnsfonden og Jan Ravnborg
 /Guide was Martin Iversen and Jan Ravnborg


10. maj 2015: LIFE-tema guidet formiddagstur i Sølsted Mose/guided tour in Sølsted Mose
6 deltagere/6 participants

Turens guide var naturvejleder Allan Gudio Nielsen fra Fugleværnsfonden (billedet)/Guide was ranger Allan Gudio Nielsen (photo) 


21. april 2015: LIFE-tema guidet tur i Sølsted Mose/guided tour in Sølsted Mose
36 deltagere/36 participants

 En ny opdateret udgave af Sølsted Mose blev vist frem.
 Turens guide var Martin Iversen fra Fugleværnsfonden og Jan Ravnborg
 /Guide was Martin Iversen and Jan Ravnborg
 Se foromtale her/See invitation in the local press 
15. april 2015: Projektets tre store udbudsrunder og anlægsopgaver er stort set afsluttet. Der mangler hovedsagelig kun en del hegnsgenoprettelse og mindre udbedringer, lidt efterrydninger og justeringer. De ryddede områder er sat under meget mere vand og indskudssøer er blevet etableret. Birk og pil begynder at skyde op fra stød, der ikke er druknede, og kvæg og geder skal i gang med at gnaske sig igennem de dele af områdets ny-opvækst, som ikke går ud på grund af vandstandshævningerne. Fuglelivet er ved at indtage de nye våde og helt åbne områder, og der forventes gode udviklinger i fuglelivet allerede i år.
Se billeder fra besigtigelser af områdets arbejder her.


27. januar 2015: Nu er rydningerne af vedplanter i Sølsted Mose færdige, og netop i disse dage fjernes kørepladerne fra mosen. Kørepladerne, som de kan ses på billedet, blev lagt ud for at beskytte mosen i mod at de store rydningsmaskiner skulle ødelægge mosens struktur.
Foto: Hanne Havemose, Fugleværnsfonden.

 


Januar 2015: En af de to nye småsøer syd for Sølsted Mose er ved at blive gravet/ One of the two new lakes south of Sølsted Mose in the making.
Foto: Simon B. Pedersen, Tønder Kommune.

 


3. december 2014: Rydningsarrangement. Store skovningsmaskiner og masser af afklippet trævækst var i fokus, da projektet blev vist frem for inviterede fagfolk og lokalborgere. LIFE-projekt Sølsted Mose er ved at afslutte anden fase af det store rydningsarbejde, som planen indeholder. Omkring 40 interesserede gæster var med til en introduktion af de mange, store skovningsmaskiner, som rydder store områdets gevækst af birk og andre træer samt til en gennemgang af status på arbejdet p.t. Se invitation, program og billederne her.


August - december 2014: Genoptagelse af forårets rydninger: udbud blev indhentet i august til rydning af yderligere 40 ha. Selve arbejdet blev herefter påbegyndt i september, se udbudsmateriale samt kort over hele rydningsområdet her.
Der er af forskellige årsager sket mindre forsinkelser i tidsplanen, som betyder, at rydningsarbejderne og hovedparten af anlægsarbejderne forventes gennemført og afsluttet i løbet af 2014 og vinteren 2014/2015. Projektet forventes afsluttet indenfor den oprindelige tidsplan.


28. juni 2014: I juni afholdte Fugleværnsfonden BioBlitz i Sølsted Mose. Formålet med bioblitzen var at registrere så mange arter og dyr og planter som muligt i løbet af et døgn. Der blev i alt optalt 968 arter, hvilket firdoblede det kendte artstal for mosen, heriblandt sjældenheder.
Se artsliste og liste over deltagende eksperter her


4. maj 2014: 2 LIFE-tema guidede morgenture i Sølsted Mose/2 guided tours in Sølsted Mose
22 deltagere/22 participants

Turens guide var naturvejleder Allan Gudio Nielsen fra Fugleværnsfonden (billedet)/Guide was ranger Allan Gudio Nielsen (photo)
Se foromtale her/See invitation in the local press
Artikel i lokalavisen/See article in the local pressFebruar - marts 2014. Næste fase i EU LIFE+ projektet: Rydningerne er nu i gang
Landskabet i Sølsted Mose vil i en overgangsperiode bære præg af rydninger, og andre anlægsarbejder, i første omgang gælder det den vestlige del af mosen. Rydningerne forløber i første omgang fra februar - marts i reservatets vestlige del (15 ha) og genoptages først igen til efteråret af hensyn til fuglelivet. I forbindelse hermed er der udarbejdet og opført en informationstavle i reservatet, der orienterer om diverse arbejder, deres placering og formålet hermed.   


1. september 2013: Jordfordelingen i Sølsted Mose gennemført
Næsten 2 års arbejde er nu afsluttet, og en stor del af projektområdet skiftede ejere pr. 1. september 2013.
Læs artiklen her/ Article in English here


22. maj 2013: LIFE-tema guidet aftentur i Sølsted Mose/Guided tour in Sølsted Mose
30 deltagere/30 participants

Turens guide var naturvejleder Allan Gudio Nielsen fra Fugleværnsfonden (billedet)/Guide was ranger Allan Gudio Nielsen (photo)

21. april 2013: LIFE-tema guidet aftentur i Sølsted Mose/Guided tour in Sølsted Mose
20 deltagere/20 participants

Turens guide var naturvejleder Allan Gudio Nielsen fra Fugleværnsfonden (billedet)/Guide was ranger Allan Gudio Nielsen (photo)
Se foromtale her/Invitation in the local press
Februar 2013 Godkendelse af projektændring
I november 2012 søgte Tønder Kommune EU-kommissionen om at få udvidet projektområdet. Den blev godkendt i februar 2013, se beretning her.


27. juni 2012: Projektet forløber planmæssigt
Den store 9-måneders rapport er udarbejdet/The project follows the scedule and the big 9-month report on the project has been finished. 

En rigtig god nyhed er, at der er igen er fundet dyndsmerling i den udsatte ruse i Sølsted Mose. Se nyheden her.
/Good news: The rare fish "dyndsmerling" has been refound in Sølsted Mose. Article in danish here.31. maj 2012: Fejring af 20-året for LIFE ordningen/Celebration of 20 years with LIFE

Se invitation/Invitation in the local press
Se omtalen her/Article in the local press16. april 2012: LIFE-tema guidet aftentur i Sølsted Mose/Guided tour in Sølsted Mose
32 deltagere/32 participants

Turens guide var naturvejleder Allan Gudio Nielsen fra Fugleværnsfonden (billedet)/Guide was ranger Allan Gudio Nielsen (photo)

Off. informationsmøde september 2011/Public meeting on the project September 2011
PowerPoint part 1 / PowerPoint part 2


December 2011: Projektets hjemmeside etableret/website established


31. januar 2012: Kick-off-seminar, referat
62 deltagere/62 participants
Seminaret blev afholdt i samarbejde med Lille Vildmose LIFE-projektet på Lille Vildmose centeret.
Download indlæg
Se fotos her/Photos from the seminar