Til forsiden


Tønder Kommune og Fugleværnsfonden arbejder i 2011 – 2016 sammen for at forbedre forholdene markant for den truede højmosenatur i Sølsted Mose og for hjælpe den sjældne fisk dyndsmerlingen, der kun findes her i Danmark. Projektet støttes af EU’s LIFE program, Fugleværnsfonden, Tønder kommune samt A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond og 15. Junifonden. Naturstyrelsen bidrager også til projektets realisering.

Læs mere her.